NOTICE & TAKE DOWN PROCEDURE

Alle informatie op onze site worden zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Kom je desondanks materiaal tegen waarvan je denkt dat het inbreuk maakt op je rechten of op een andere manier onrechtmatig is? Stuur dan een verzoek naar ons om de informatie van de website te verwijderen. Mail naar: stressedoutnl@gmail.com

We streven ernaar je verzoek binnen 5 werkdagen te behandelen. Een verzoek met onvolledige informatie kunnen we niet in behandeling nemen. We vragen je dus om je naam, telefoonnummer en mailadres te geven. Om je verzoek in behandeling te kunnen nemen, hebben we nodig dat je aangeeft wat de informatie is waarop je deze baseert en het verzoek te motiveren.

Om het verzoek te (laten) beoordelen, hebben wij de bewijsstukken als bijlage bij te voegen in je verzoek. Bewijs dat de bovenvermelde persoon inderdaad rechthebbende is wb de intellectuele eigendomsrechten Of bewijst dat er inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten of iemand die jou heeft gemachtigd namens hem/haar op te treden.

Door de mail te sturen geef je aan:

· Rechthebbende te zijn van de vermelde informatie, of door een rechthebbende te zijn gemachtigd om hierin namens hem/haar op te treden.

· De mail naar waarheid te hebben ingevuld.

Als we je verzoek gegrond vinden, zullen we de betreffende informatie verwijderen, dit betekent niet dat we aansprakelijkheid erkennen wb (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.