Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stressed Out

1 – Stressed Out

Stressed Out is platform dat gericht is op stress, balans en innerlijke rust. Stressed Out biedt betaalde programma’s aan. Bij de aanschaf van een betaald programma, stemt de koper van het programma (“koper”) in met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

2 – Aanschaf programma

Bij de aankoop van een programma van Stressed Out is het voor de koper duidelijk wat de prijs van het programma is en welke modules het programma bevat. Een koper verkrijgt via inloggegevens toegang tot het aangeschafte programma, waarbij de modules behorende tot het programma in een door Stressed Out aangegeven tijdspad beschikbaar worden gesteld. De koper kan ervoor kiezen het programma langzamer te doorlopen dan het aangegeven tijdspad. Het programma blijft negentig (90) dagen na de beschikbaarstelling van de eerste module toegankelijk voor de koper.

3 – Overdracht

Het is de koper van een programma niet toegestaan om een derde toegang te verschaffen tot het programma. Het programma is naamsgebonden en geeft enkel de koper het recht om het programma te volgen. Indien de koper een ander toegang heeft tot het programma, heeft Stressed Out (los van eventuele schadeclaims) het recht om de toegang tot het programma per direct stop te zetten, zonder dat dit een terugbetalingsverplichting meebrengt.

4 – Intellectueel eigendom

Het auteursrecht van de programma’s zijn in eigendom van Stressed Out en/of haar licentiegevers. Het is de koper niet toegestaan inbreuk te maken op dit recht door (delen van) het programma af te drukken, te kopiëren, te wijzigen, op te slaan of anderszins in strijd te handelen met het auteursrecht. De koper mag bovenstaande handelingen wel uitvoeren indien dit bestemd is voor eigen gebruik.

5 – Herroeping

De koper heeft geen mogelijkheid om de koop van een aangeschaft programma te herroepen. De koper ontvangt na aanschaf direct toegang tot het programma. De koper kan het aangeschafte programma niet annuleren. Stressed Out betaalt de koopsom van het programma niet terug als de koper besluit het programma niet (geheel) te doorlopen.

6 – Beschikbaarheid programma

Stressed Out spant zich in om het aangeschafte programma 24 uur per dag beschikbaar te stellen aan de koper. Het kan voorkomen dat er door storing of werkzaamheden tijdelijk geen toegang tot het programma kan worden verleend. Dit levert geen terugbetalingsverplichting op, tenzij de periode van onbereikbaarheid onredelijk lang is geweest.

7 – Aansprakelijkheid

Stressed Out spant zich in om programma’s te leveren die van kwalitatief hoge waarde zijn voor de koper. Stressed Out is echter nooit aansprakelijk voor eventuele gevolgen die de koper ervaart door het (al dan niet) opvolgen van adviezen die voortkomen uit programma’s of schade die voortvloeit uit het anderszins gebruiken van het programma. De koper blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk wat hij met de inhoud van het programma doet. Voor eventuele overige schade, wordt de schadevordering van de koper altijd beperkt tot het aankoopbedrag van het programma.

8 – Benodigdheden

In sommige gevallen kan het aangeraden worden om bepaalde spullen te gebruiken tijdens het volgen van een programma. Dit kan pen en papier zijn, maar bijvoorbeeld ook een printer om een werkboek af te kunnen drukken. Stressed Out verschaft deze extra benodigdheden niet, indien een koper van deze benodigdheden gebruik wenst te maken, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

9 – Privacy

Stressed Out is verplicht om de koper van een programma informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over de website van Stressed Out is opgenomen in de privacyverklaring (https://stressedout.nl/privacyverklaring/). Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen kopers altijd contact opnemen door een e-mail te sturen naar: stressedoutnl@gmail.com.

Bij de aanschaf van een abonnement vraagt Stressed Out om voor- en achternaam, e-mailadres van de koper. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het verschaffen van toegang tot het platform.

Stressed Out maakt gebruik van de volgende programma’s:
– Learndash: dit programma verzorgt het online platform dat het aanbieden van de programma’s mogelijk maakt;
– Woocommerce: dit is het betaalprogramma van Stressed Out;
– Mollie: dit programma wordt als betaalprovider gebruikt.

Door fiscale regelgeving is Stressed Out verplicht om de gegevens van kopers voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

De koper heeft het recht om Stressed Out te vragen om inzage te geven in zijn gegevens. Ook kan hij verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Stressed Out hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een koper heeft het recht om een klacht over Stressed Out met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien de koper de mogelijkheid heeft om vragen te stellen aan de maker van het programma, zal Stressed Out ervoor zorgen dat de persoonsgegevens van de koper niet zichtbaar zijn voor de maker, tenzij de koper toestemming geeft om zijn persoonsgegevens worden doorgegeven.

10 – Juridisch

Op de overeenkomsten tussen de koper en Stressed Out is Nederlands recht van toepassing. Een eventueel geschil kan enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

De NAW gegevens van STRESSED OUT zijn:

STRESSED OUT
Struikheide 16
2318 ZD Leiden
Mail: stressedoutnl@gmail.com
Tel: 06 588 228 79

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Wil jij meer innerlijke rust? Het boek 'NIETS' is nu te koop!

Topmodel | Diabetes type 1 | Coma | Journalist | Burn out | Spirituele crisis.
‘NIETS, mijn zoektocht naar innerlijke rust in tijden van alles.

'Een mooi en eerlijk boek met een groot inzicht' – Roos Schlikker, schrijver

'Een aanrader voor iedereen die met stress te maken heeft' - Eline van der Boog/elineschrijfthier.nl, HEBBAN-recensent

'Mooi, aangrijpend, kwetsbaar, intiem en moedig' - Saskia Smith, journalist